Máte záujem o ubytovanie?

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš hotel. Prosím vyplňte nižšie uvedené polia, aby sme mohli zarezervovať Vašu izbu. Alebo nám napíšte cez Whatsapp +421 907 408 369

Tešíme sa na Vás!Spracovanie osobných údajov (GDPR)

Vážení klienti, 

aby sme mohli Vašu rezerváciu cez tento web formulár zaregistrovať, musíme pritom spracovať Vaše osobné údaje. Preto Vás podľa Zákona č.18/2018 Z.z.  §19  informujeme:

(1)

a) Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Hotel Remy s.r.o., Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava, IČO 35715367,

b)  účel spracúvania je zaregistrovanie Vašej rezervácie.

(2)

a)  poskytnuté osobné údaje budú vymazané do 90 dní po plánovanom termíne ubytovania,

b) o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

c) o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

d) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100.


V prípade, že si neželáte udeliť súhlas so spracovaním  osobných údajov cez tento web formulár, prosím zašlite nám Vašu rezerváciu cez e-mail: info@remy.sk

Ďakujeme.

Vytvorte si svoj web alebo online obchod cez Mozello.

Rýchlo, jednoducho a bez programovania.

Nahlásiť zneužitie Viac informácií